1.5K ผู้เข้าชม

AMD ยืนยันใช้งานซ็อคเก็ต AM4 ยาวๆถึงปีพ.ศ. 2563 หลังจากนั้นเตรียมพบกับ DDR5 และ PCIe 4.0

2.4K ผู้เข้าชม

AMD RX 600 Series GPU With “Zen” Project : อัพเกรดเพิ่มทั้งคล็อคและประสิทธิภาพ

    สองสามวันก่อนหน้านี้มีรายงานว่า AMD กำลัง …