4.3K ผู้เข้าชม

CPU Intel gen 8 ในส่วนของ Core i3 นั้นจะออกมาในช่วงแรกๆของการขาย CPU ด้วย

ในตอนแรกก็เชื่อกันเป็นการภายในบริษัทว่า Intel นั้นจะออก …

2.6K ผู้เข้าชม

รายละเอียดมาแล้ว Intel Core i3-8350K และ Core i3-8100

ดูเหมือนว่าตอนนี้ Intel Core i3-8300 ไม่ใช่ CPU แบบ Qua …