1.8K ผู้เข้าชม

แค่ Core i5-8500 ยังไม่สาแก่ใจ Intel พร้อมส่ง i3-8300 i5-8600T และ i7-8670 ลงตลาดเพิ่ม

  ก่อนหน้านี้ทางทมีงานได้นำเสนอรายละเอียด CPU Inte …