795 ผู้เข้าชม

ภาพเปิดตัว Mother Board ASUS Z370 จากงาน Invitation to 2017 ASUS Technical Seminar

  MAXIMUS X Series เป็นรุ่นระดับบนที่เน้นประสิทธิภ …